Skolledning

Rastvakter på skolgården
Skolgård / Skolledning

Rastvakter på skolgården

Rastvakter har en viktig uppgift på skolgården då dessa kan vara ett verktyg i att förebygga mobbning men även att vakterna kan stärka de som är blyga eller har svårt att forma sociala kontakter. De vuxna kan arbeta med detta genom att bland annat erbjuda och starta aktiviteter. Rastvakterna bör […]

Viktigt med kompetent skolledning
Skolledning

Viktigt med kompetent skolledning

För att elever ska kunna nå de uppsatta kunskapsmålen och få en trygg skolgång är det inte bara viktigt att de har kompetenta lärare som stöttar. Det är också av stor vikt att skolledningen gör ett bra jobb. Enligt forskare vid centrum för skolledarutveckling i Umeå så är det idag […]

yamidoo