Skolgård

Hur utformar man en skolgård?

Hur skolgården är utformad är av stor vikt för att barnen ska kunna leka fritt och bli uppmuntrade till roliga och konstruktiva lekar. Alla barn har olika förutsättningar, och när en del kan leka hur som helst och var som helst, så kräver andra lite mer hjälp för att komma igång med leken. Susan Paget är forskare i landskapsarkitektur vid Sverige lantbruksuniversitet och menar en skolgård måste uppfylla en rad kriterier för att verkligen främja lek för alla. Dels så måste en bra skolgård ha gott om material att leka med. Det finns massor av exempel på naturliga leksaker som kottar, pinnar och stenar, men det är också viktigt att det finns ett stort utbud av till exempel bollar, rep och bandyklubbor. En annan sak som är viktig är att skolgården ska vara uppdelad i flera olika delar av olika storlek. Det bör finnas stora sektioner som uppmuntrar till lek i stora grupper, men det ska också vara möjligt för en elev att dra sig undan och vara själv en stund. Även att belägga delar av gården med olika material som asfalt och grus är ett bra sätt att främja lek. Ett varierat landskap, menar Susan Paget, bidrar till att trigga igång elevernas fantasi och gör det lättare för dem att leka.

 

Många skolgårdar är för små
Enligt forskning som gjorts på området bör en skolgård vara på ca 25 till 60 kvadratmeter per elev. Många av de skolgårdar som byggs idag är dock mycket mindre än detta, vilket gör det svårare för barnen att leka. Detta är särskilt ett problem i tätbefolkade städer som Stockholm, men trenden går att skönja i landets alla delar. Barnens lek påverkas av detta, och vissa menar nu att traditionen av att leka utomhus kan vara på väg att gå förlorad. Enligt studier så blir leken mer vuxenstyrd när eleverna måste leka på mindre utrymmen och detta gör att eleverna inte använder sin fantasi i lika hög utsträckning.utformningskolgård1

 

Exempel på en bra skolgård
Centralskolan i Åtvidaberg har fått uppmärksamhet för sin satsning på en ny och stor skolgård. Man har bland annat låtit eleverna få komma till tals och vara med och utforma den nya skolgården. Gården har utformats av företaget Rodeco och man har lagt stor vikt vid att utforma flera olika zoner. Det finns en äventyrszon, en sportzon, en naturzon och en zon för lite lugnare lekar. Rörelsen är dock hela tiden i fokus, vilket inte bara bidrar till roligare raster för eleverna utan också till att de får motion och får vara ute i friska luften under stora delar av dagen.

Taggar: , , , , , , , ,
yamidoo