Skolgård

Klätterställningar – roliga men farliga

Skolgården är den plats där barnen ska kunna leka av sig och göra sig av med överskottsenergi för att sedan kunna koncentrera sig på de aktiviteter som sker inomhus, oavsett om de aktiviteterna består av fingermålning eller de fyra räknesätten. Det är därför viktigt att skolgården är stimulerande för barnen. Ett säkert sätt att se till att den är just det är att bygga en klätterställning på skolgården. När Karlstads kommun gjorde en undersökning bland kommunens barn om vilket lekredskap som var det roligaste på kommunens lekplatser var klätterställningen nämligen den solklara vinnaren. Totalt deltog 100 barn i undersökningen. 40 av dem, som var mellan 1 och 13 år gamla, provlekte på tio av kommunens lekplatser, och satte poäng på de olika redskapen. 60 barn svarade på en enkät på internet. Klätterställningen fick sammanlagt 137 poäng, medan gungorna, som kom på andra plats, endast fick 33 poäng. Det var med andra ord inget tvivel om att klätterställningar är roligast på lekplatser, och därmed även på skolgårdar.

playground in a city park

playground in a city park

Även vuxna tycker att det är roligt att leka ibland, och på Äventyrsbanan kan vuxna tillsammans med sina arbetskamrater uppleva hur det är att leka i en klätterställning, fast mycket högre och mycket svårare än de man hittar på lekplatser. Om ditt företag ska anordna en kick-off i Stockholm, och ni vill leka av er mellan allvaret, kan Äventyrsbanan därför vara ett bra alternativ.

Om man väljer att bygga en klätterställning på sin skolgård måste man dock vara noggrann med att det alltid finns en rastvakt närvarande på skolgården, som håller uppsikt över leken. Klätterställningar innebär nämligen en viss kvävningsrisk. Under de senaste dryga 20 åren har ett flertal olyckor i Sverige skett. Oftast har barnet haft på sig cykelhjälm medan de har lekt i klätterställningen, och fastnat med huvudet vilket har lett till att de strypts ihjäl. Men även löst hängande plagg som jackor kan innebära fara. År 1999 fastnade till exempel en åttaårig flicka med sin jacka i en utstickande pinne i en klätterställning, och blev hängande. Flickan hann bli medvetslös innan hon räddades av en fritidslärare från ett närliggande fritidshem, men hon klarade sig oskadd. Bygg därför mer än gärna en klätterställning på skolgården, men var medveten om säkerhetsriskerna och vidta åtgärder för att förhindra olyckor.

yamidoo