Skolgård / Skolledning

Rastvakter på skolgården

Rastvakter har en viktig uppgift på skolgården då dessa kan vara ett verktyg i att förebygga mobbning men även att vakterna kan stärka de som är blyga eller har svårt att forma sociala kontakter. De vuxna kan arbeta med detta genom att bland annat erbjuda och starta aktiviteter. Rastvakterna bör sprida ut sig och gå runt över hela platsen för en översikt. Detta sätt ger dessutom värdefull kunskap om hur skolgården bör utvecklas för att dra till sig mer lek och främja gemenskap. Exempelvis genom att få skolgården mer lockande med gräsområden, träd samt buskar eller behovet av ombyggnation för en ny aktivitet.

yamidoo