Skolgård

Klassiska lekar på skolgårdar

Att elever får vara ute och röra på sig på rasterna och efter skolan är inte bara viktigt för gemenskapen och fantasin utan också för barnens hälsa. Många barn sitter idag framför datorn istället för att vara ute och röra på sig, vilket bidrar till att vi ser en ökning […]