Skolledning

Viktigt med kompetent skolledning

För att elever ska kunna nå de uppsatta kunskapsmålen och få en trygg skolgång är det inte bara viktigt att de har kompetenta lärare som stöttar. Det är också av stor vikt att skolledningen gör ett bra jobb. Enligt forskare vid centrum för skolledarutveckling i Umeå så är det idag […]