Skolgård

Utrustning på skolgården

Skolgården är en viktig del av skolans miljö. Där tillbringar eleverna mycket tid under raster mellan lektionerna eller i samband med lunchen. Därför är det också skolans ansvar att ta fram en så elevvänlig och kreativ skolgård som möjligt. Det finns inga detaljerade riktlinjer från Skolverket för hur en skolgård ska se ut, så det är upp till varje rektor att avgöra själv vad som ska ingå i en välutrustad skolgård.  Några gemensamma normer finns det dock att förhålla sig till. En skolgård ska självklart vara rejält tilltagen i storlek för att kunna tillfredsställa elevernas utrymmesbehov. Det ska kunna gå att utöva lekar och spel, och det ska också finnas en viss utrustning till hands för elevernas förströelse.

 

Det första steget i inköpsprocessen av skolgårdsutrustning är givetvis att undersöka vilka barn som ska befinna sig på skolgården. Det kan skilja sig väsentligt i utrustning för barn som går i lågstadiet jämfört med en högstadieskola. Många skolgårdar har en gungställning som är ett utmärkt redskap för lite mindre barn. Att sätta in en gungställning på en högstadieskola lär däremot väcka allmän munterhet. Många skolor på mindre orter har elever i många olika åldrar, och där kan det behövas mer utrustning jämfört med en mer specialiserad skola.200298340-001

 

Möjligheten att utöva idrott är viktigt för barn i alla åldrar. På rasten vill många aktivera sig för att slippa spring i benen under lektionen. Det bör därför finnas med i planeringen av inköp av skolgårdsutrustning. En klassisk idrottsaktivitet är basket som kräver en basketkorg av något slag. Den bör sättas upp med elevernas medianlängd i åtanke för att undvika dilemmat att den sitter för högt upp för majoriteten av eleverna. En annan idrottsaktivitet som brukar spelas på raster runt om i Sverige är innebandy på asfalt – “bandy”. Det kräver två målställningar av hockey- eller innebandystorlek och det brukar uppskattas av eleverna.

 

Elektrisk utrustning är inte lika vanlig på skolgårdarna, men kanske är det något som kommer allt mer i och med den fortgående tekniska utvecklingen. Redan i dag finns det dock viktig utrustning som kräver ström. Det handlar exempelvis om belysning som är särskilt viktigt på vintern när det börjar skymma innan eleverna har hunnit gå hem från dagen. Om du har några elektriska prylar som behöver el kan du med fördel använda dig av uppladdningsbara batterier.

yamidoo